Demografis

Gambaran Umum Demografi Desa Polowaangi

Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Polowangi adalah : 364 Orang

Terdiri dari  :

Laki-laki                             :  196  Orang

Perempuan                       :  191  Orang

Kepala Keluarga               :  142  KK

Usia

Pembagian Penduduk Desa Polowangi berdasarkan usia  :

  1. 00   –  04 tahun   :      22 Orang
  2. 05   –  09 tahun   :      14 Orang
  3. 10   –  14 tahun    :      24 Orang
  4. 15   –  19 tahun    :      24 Orang
  5. 20   –  24  tahun  :      36 Orang
  6. 25   –  ke atas       :    267 Orang